banner tall

Nieuwe inschrijvingsregels voor het schooljaar 2019-2020

Voor inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 wordt de regelgeving aangepast.
Hier leest u er meer over: akkoord-over-nieuw-inschrijvingsrecht

Lees ook http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nieuw-kader-inschrijvingsrecht

Voor inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019 kan je tot het einde van het schooljaar rechtstreeks in de school inschrijven.
Lees hieronder.

 

Gewoon basisonderwijs - niet-aangemelde kinderen

De vrije inschrijvingsperiode start op maandag 28 mei 2018.

Vanaf 28 mei kan je in de scholen zelf inschrijven voor de beschikbare vrije plaatsen.
Is er geen plaats meer vrij voor je kind, dan kom je op de wachtlijst voor het schooljaar 2018-2019.

Klik op het tabblad vrije plaatsen voor een overzicht van de vrije plaatsen in de basisscholen van Kortrijk.

Buitengewoon onderwijs - alle kinderen met een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs

De vrije inschrijvingsperiode voor het buitengewoon onderwijs start op dinsdag 15 mei 2018.
Is er geen plaats meer vrij voor je kind, dan kom je op de wachtlijst voor het schooljaar 2018-2019.

Je kan je kind rechtstreeks in de school inschrijven tijdens de schooluren.

Inschrijvingsperiodes buitengewoon basisonderwijs

bubao inschrijven 2