Vrijeplaatsenschooljaar2018-2019

Gemeentelijk Onderwijs 2016 2015 2014 2013 leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4 leerjaar 5 leerjaar 6
Gemeentelijke Basisschool, Halenplein ja ja ja ja x x x x x x
Gemeentelijke Basisschool, Kooigemplaats ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 2016 2015 2014 2013 leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4 leerjaar 5 leerjaar 6
GO! basisschool Drie Hofsteden Kortrijk ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
GO! basisschool Het Open Groene Marke ja ja ja ja ja ja ja nee ja ja
GO! basisschool De Dobbelsteen Heule ja ja ja ja ja ja ja ja nee ja
GO! basisschool De Kleine Kunstgalerij ja ja ja ja ja ja ja ja x x
Methode-onderwijs 2016 2015 2014 2013 leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4 leerjaar 5 leerjaar 6
Vrije Basisschool - De Levensboom nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee
Vrije Basisschool - Buurtschool V-TEX nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee
Freinetschool De Baai ja ja ja nee ja nee ja ja ja ja
Daltonschool Groenheuvel ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Protestants-christelijk onderwijs 2016 2015 2014 2013 leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4 leerjaar 5 leerjaar 6
Vrije Basisschool - School met de Bijbel "de Ark" nee nee nee nee ja ja nee nee ja nee
Vrij gesubsidieerd katholiek onderwijs 2016 2015 2014 2013 leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4 leerjaar 5 leerjaar 6
Vrije Basisschool Damiaanschool nee ja nee nee nee nee ja nee ja ja
Vrije Basisschool - Sint-Theresia, Beekstraat ja nee nee nee x x x x x x
Vrije Basisschool - Sint-Theresia, Oudenaardsesteenweg nee ja ja ja nee nee ja ja nee ja
Vrije Basisschool - Sint-Theresia, Steenbakkersstraat ja nee ja nee nee nee nee ja ja ja
Vrije Basisschool Sint Amands Zuid, Krysantenlaan x x x x ja nee nee nee ja nee
Vrije Basisschool Sint Amands Zuid, Wielewaallaan nee nee ja ja ja ja x x x x
Vrije Basisschool Sint Amands Noord ja nee ja nee nee ja nee ja ja nee
Vrije Basisschool - 't Fort nee ja ja nee nee ja ja nee ja ja
Vrije Basisschool - Sint-Jozefinstituut ja nee ja ja ja ja ja ja ja ja
Vrije Basisschool - O.L.V. van Vlaanderen ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Vrije Basisschool Kinderland ja ja ja ja ja ja nee ja ja nee
Vrije Basisschool Sint-Paulus ja nee ja nee ja nee nee nee ja ja
Vrije Basisschool Sint Amands Pius X nee ja ja nee ja ja nee nee nee nee
Vrije Basisschool Marke, Kloosterstraat ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Vrije Basisschool Marke, Kleuterbos ja ja ja ja x x x x x x
Vrije Basisschool - Rodenburg ja ja ja nee ja ja ja ja ja ja
Vrije Basisschool Aalbeke, Lauwsestraat ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Vrije Basisschool Aalbeke, Sterrebergstraat ja ja ja ja x x x x x x
Vrije Basisschool Bellegem ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Vrije Kleuterschool-Sint-Vincentius Bissegem ja nee ja ja x x x x x x
Vrije Lagere School Bissegem x x x x nee ja ja nee ja ja
vbs Spes-Nostra x x x x ja ja ja ja ja ja
Vrije Basisschool De Watermolen Heule nee nee nee nee nee ja ja nee ja ja
Vrije Kleuterschool - Spes Nostra, Ivo Vansteenkistestraat ja nee ja nee x x x x x x
Vrije Kleuterschool - Spes Nostra, Kortrijksestraat ja ja ja ja x x x x x x
Vrije Kleuterschool - Spes Nostra, Steenstraat ja nee ja nee x x x x x x
Vrije Basisschool St- Theresia Rollegem ja ja ja ja nee ja ja ja ja ja