VrijeplaatsenbasisonderwijsKortrijkvoorhetschooljaar2018-2019-28mei2018

Dit is een momentopname op 28 mei 2018
Gemeentelijk Onderwijs 2016 2015 2014 2013 leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4 leerjaar 5 leerjaar 6
Gemeentelijke Basisschool, Halenplein 23 22 17 26 x x x x x x
Gemeentelijke Basisschool, Kooigemplaats 11 15 13 13 10 7 10 12 9 9
GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 2016 2015 2014 2013 leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4 leerjaar 5 leerjaar 6
GO! basisschool Drie Hofsteden Kortrijk 21 9 2 3 6 14 8 11 0 0
GO! basisschool Het Open Groene Marke 17 16 3 22 3 3 7 2 8 9
GO! basisschool De Dobbelsteen Heule 13 5 10 2 6 3 9 12 2 13
GO! basisschool De Kleine Kunstgalerij 7 3 3 5 0 8 4 7 x x
Methode-onderwijs 2016 2015 2014 2013 leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4 leerjaar 5 leerjaar 6
Vrije Basisschool - De Levensboom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrije Basisschool - Buurtschool V-TEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freinetschool De Baai 8 6 6 0 3 0 5 4 3 2
Daltonschool Groenheuvel 5 7 7 2 3 5 5 4 4 6
Protestants-christelijk onderwijs 2016 2015 2014 2013 leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4 leerjaar 5 leerjaar 6
Vrije Basisschool - School met de Bijbel "de Ark" 1 5 3 0 7 1 0 0 6 0
Vrij gesubsidieerd katholiek onderwijs 2016 2015 2014 2013 leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4 leerjaar 5 leerjaar 6
Vrije Basisschool Damiaanschool 0 0 0 0 0 0 2 0 3 5
Vrije Basisschool - Sint-Theresia, Beekstraat 5 0 0 0 x x x x x x
Vrije Basisschool - Sint-Theresia, Oudenaardsesteenweg 1 6 1 2 0 0 0 3 1 6
Vrije Basisschool - Sint-Theresia, Steenbakkersstraat 6 0 1 0 0 0 0 2 3 3
Vrije Basisschool Sint Amands Zuid, Krysantenlaan x x x x 12 0 0 0 6 0
Vrije Basisschool Sint Amands Zuid, Wielewaallaan 0 1 3 3 10 8 x x x x
Vrije Basisschool Sint Amands Noord 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Vrije Basisschool - 't Fort 0 1 6 0 0 5 8 0 8 8
Vrije Basisschool - Sint-Jozefinstituut 16 1 9 6 1 7 6 4 8 5
Vrije Basisschool - O.L.V. van Vlaanderen 26 13 16 9 13 1 10 1 7 3
Vrije Basisschool Kinderland 14 26 16 18 14 4 1 4 7 4
Vrije Basisschool Sint-Paulus 8 0 6 1 5 0 0 0 0 10
Vrije Basisschool Sint Amands Pius X 0 5 3 0 8 6 0 0 0 0
Vrije Basisschool Marke, Kloosterstraat 11 4 0 8 13 15 18 8 13 21
Vrije Basisschool Marke, Kleuterbos 15 8 10 14 x x x x x x
Vrije Basisschool - Rodenburg 9 3 9 0 8 2 5 2 4 3
Vrije Basisschool Aalbeke, Lauwsestraat 18 12 12 20 17 31 20 24 13 15
Vrije Basisschool Aalbeke, Sterrebergstraat 21 11 11 11 x x x x x x
Vrije Basisschool Bellegem 17 17 22 20 10 17 8 18 19 14
Vrije Kleuterschool-Sint-Vincentius Bissegem 22 0 1 7 x x x x x x
Vrije Lagere School Bissegem x x x x 3 7 10 0 6 10
vbs Spes-Nostra x x x x 15 10 32 26 12 19
Vrije Basisschool De Watermolen Heule 2 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Vrije Kleuterschool - Spes Nostra, Ivo Vansteenkistestraat 2 0 2 0 x x x x x x
Vrije Kleuterschool - Spes Nostra, Kortrijksestraat 14 7 11 4 x x x x x x
Vrije Kleuterschool - Spes Nostra, Steenstraat 13 0 8 0 x x x x x x
Vrije Basisschool St- Theresia Rollegem 25 26 16 15 0 1 5 7 7 6