Vrijeplaatsenvoorhetschooljaar2019-2020op27mei2019

Hieronder het overzicht van vrije plaatsen in de vrije inschrijvingsperiode
Je kan je kind(eren) inschrijven in een school met vrije plaatsen vanaf dinsdag 28 mei 2019 tijdens de openingsuren van het schoolsecretariaat
Gemeentelijk Onderwijs 2017 2016 2015 2014 leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4 leerjaar 5 leerjaar 6
Gemeentelijke Basisschool, Halenplein 26 20 23 16 x x x x x x
Gemeentelijke Basisschool, Kooigemplaats 18 12 17 14 13 10 9 10 13 10
GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 2017 2016 2015 2014 leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4 leerjaar 5 leerjaar 6
GO! basisschool Drie Hofsteden Kortrijk 23 15 14 10 23 10 15 9 9 3
GO! basisschool Het Open Groene Marke 14 14 14 3 22 3 7 10 4 6
GO! basisschool De Dobbelsteen Heule 15 15 9 14 15 8 8 11 14 4
GO! basisschool De Kleine Kunstgalerij 3 4 4 2 2 4 4 5 4 0
Methode-onderwijs 2017 2016 2015 2014 leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4 leerjaar 5 leerjaar 6
Vrije Basisschool - De Levensboom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrije Basisschool - Buurtschool V-TEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freinetschool De Baai 7 3 3 7 4 13 5 2 6 2
Daltonschool Groenheuvel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Protestants-christelijk onderwijs 2017 2016 2015 2014 leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4 leerjaar 5 leerjaar 6
Vrije Basisschool - School met de Bijbel "de Ark" 0 0 0 0 16 7 4 1 1 9
Vrij gesubsidieerd katholiek onderwijs 2017 2016 2015 2014 leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4 leerjaar 5 leerjaar 6
Vrije Basisschool Damiaanschool 0 0 1 0 0 0 0 3 0 5
Vrije Basisschool - Sint-Theresia, Beekstraat 8 0 1 1 x x x x x x
Vrije Basisschool - Sint-Theresia, Oudenaardsesteenweg 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrije Basisschool - Sint-Theresia, Steenbakkersstraat 0 5 0 1 0 0 2 0 2 4
Vrije Basisschool Sint Amands Zuid, Krysantenlaan x x x x 9 1 0 0 0 4
Vrije Basisschool Sint Amands Zuid, Wielewaallaan 1 0 0 4 3 12 x x x x
Vrije Basisschool Sint Amands Noord 0 7 0 6 0 7 6 4 8 5
Vrije Basisschool - 't Fort 4 0 3 0 0 0 1 8 0 9
Vrije Basisschool - Sint-Jozefinstituut 19 9 8 9 1 2 11 4 5 8
Vrije Basisschool - O.L.V. van Vlaanderen 17 20 16 16 7 10 0 8 0 10
Vrije Basisschool Kinderland 18 10 15 10 12 8 1 1 3 3
Vrije Basisschool Sint-Paulus 4 6 0 4 0 3 0 0 0 1
Vrije Basisschool Sint Amands Pius X 6 0 10 5 16 2 9 7 0 0
Vrije Basisschool Marke, Kloosterstraat 6 8 3 1 18 13 15 16 10 13
Vrije Basisschool Marke, Kleuterbos 15 14 8 10 x x x x x x
Vrije Basisschool - Rodenburg 11 9 2 11 0 10 3 6 0 5
Vrije Basisschool Aalbeke, Lauwsestraat 28 13 10 24 21 19 35 22 22 11
Vrije Basisschool Aalbeke, Sterrebergstraat 10 12 10 11 x x x x x x
Vrije Basisschool Bellegem 23 8 14 18 22 11 18 10 18 17
Vrije Kleuterschool-Sint-Vincentius Bissegem 11 0 0 2 x x x x x x
Vrije Lagere School Bissegem x x x x 4 0 0 3 0 4
vbs Spes-Nostra x x x x 0 9 3 22 13 1
Vrije Basisschool De Watermolen Heule 3 0 0 0 0 0 5 1 1 6
Vrije Kleuterschool - Spes Nostra, Ivo Vansteenkistestraat 4 0 0 1 x x x x x x
Vrije Kleuterschool - Spes Nostra, Kortrijksestraat 5 7 0 5 x x x x x x
Vrije Kleuterschool - Spes Nostra, Steenstraat 5 5 0 2 x x x x x x
Vrije Basisschool St- Theresia Rollegem 22 25 26 16 0 2 0 3 7 8