Vrijeplaatsenvoorhetschooljaar2019-2020

Hieronder kan je de vrije plaatsen in de vrije inschrijvingsperiode zien
Je kan je kind(eren) inschrijven in een school met vrije plaatsen tijdens de openingsuren van het schoolsecretariaat
Gemeentelijk Onderwijs 2017 2016 2015 2014 leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4 leerjaar 5 leerjaar 6
Gemeentelijke Basisschool, Halenplein ja ja ja ja x x x x x x
Gemeentelijke Basisschool, Kooigemplaats ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 2017 2016 2015 2014 leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4 leerjaar 5 leerjaar 6
GO! basisschool Drie Hofsteden Kortrijk ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
GO! basisschool Het Open Groene Marke ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
GO! basisschool De Dobbelsteen Heule ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
GO! basisschool De Kleine Kunstgalerij ja ja ja ja ja ja ja ja ja nee
Methode-onderwijs 2017 2016 2015 2014 leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4 leerjaar 5 leerjaar 6
Vrije Basisschool - De Levensboom nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee
Vrije Basisschool - Buurtschool V-TEX nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee
Freinetschool De Baai ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Daltonschool Groenheuvel nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee
Protestants-christelijk onderwijs 2017 2016 2015 2014 leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4 leerjaar 5 leerjaar 6
Vrije Basisschool - School met de Bijbel "de Ark" nee nee nee nee ja ja ja ja ja ja
Vrij gesubsidieerd katholiek onderwijs 2017 2016 2015 2014 leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4 leerjaar 5 leerjaar 6
Vrije Basisschool Damiaanschool nee nee ja nee nee nee ja ja ja ja
Vrije Basisschool - Sint-Theresia, Beekstraat ja nee ja nee x x x x x x
Vrije Basisschool - Sint-Theresia, Oudenaardsesteenweg ja ja nee nee ja nee nee ja nee ja
Vrije Basisschool - 't Hoge nee ja nee ja nee nee ja nee ja ja
Vrije Basisschool Sint Amands Zuid, Krysantenlaan x x x x nee ja ja ja ja ja
Vrije Basisschool Sint Amands Zuid, Wielewaallaan ja nee nee ja ja ja x x x x
Vrije Basisschool Sint Amands Noord nee ja nee ja nee ja ja ja ja ja
Vrije Basisschool - 't Fort nee nee ja nee nee nee nee ja nee ja
Vrije Basisschool - Sint-Jozefinstituut ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Vrije Basisschool - O.L.V. van Vlaanderen ja ja ja ja ja ja nee ja nee ja
Vrije Basisschool Kinderland ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Vrije Basisschool Sint-Paulus ja ja nee ja nee ja nee nee nee ja
Vrije Basisschool Sint Amands Pius X ja nee ja ja ja ja ja ja nee nee
Vrije Basisschool Marke, Kloosterstraat ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Vrije Basisschool Marke, Kleuterbos ja ja ja ja x x x x x x
Vrije Basisschool - Rodenburg ja ja ja ja nee ja ja ja nee ja
Vrije Basisschool Aalbeke, Lauwsestraat ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Vrije Basisschool Aalbeke, Sterrebergstraat ja ja ja ja x x x x x x
Vrije Basisschool Bellegem ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Vrije Kleuterschool-Sint-Vincentius Bissegem ja nee nee ja x x x x x x
Vrije Lagere School Bissegem x x x x ja nee nee ja nee ja
vbs Spes-Nostra x x x x nee ja ja ja ja nee
Vrije Basisschool De Watermolen Heule ja nee nee nee nee ja ja nee nee ja
Vrije Kleuterschool - Spes Nostra, Ivo Vansteenkistestraat ja nee nee ja x x x x x x
Vrije Kleuterschool - Spes Nostra, Kortrijksestraat ja ja nee ja x x x x x x
Vrije Kleuterschool - Spes Nostra, Steenstraat ja ja nee ja x x x x x x
Vrije Basisschool St- Theresia Rollegem ja ja ja ja nee ja nee ja ja ja