banner tall

Aanmelden gebeurt met een elektronisch formulier dat je invult op een computer.

Vanaf vrijdag 1 maart 2019 om 8u00 t.e.m. vrijdag 29 maart 2019 om 16u00 komt de website om aan te melden online.

Er worden een aantal gegevens gevraagd zoals de naam van je kind, het rijksregisternummer, het domicilieadres van je kind, ...

Neem rustig de tijd om alle gevraagde gegevens in te vullen.

Vul deze gegevens naar waarheid in.

Geef je bewust foute informatie dan wordt je aanmelding ongeldig.

Je kan een keuze maken uit alle scholen voor gewoon kleuter- en basisonderwijs op het grondgebied Kortrijk.

Kies voor verschillende scholen in volgorde van jouw voorkeur.

De schoolkeuze wordt zoveel mogelijk gevolgd.

Op sommige scholen is de vraag naar vrije plaatsen groter dan het aanbod.

Bij een tekort aan plaatsen gaat de voorrang :

  • eerst naar broers en zussen en kinderen van personeel,
  • dan naar de kinderen die het dichtst bij de school wonen of wiens ouders het dichtst bij de school werken.

TIP : surf naar de website van de scholen of ga eens langs in de school of scholen van jouw voorkeur voordat je een keuze maakt.