banner tall

Hieronder zie je het aantal vrije plaatsen voor het geboortejaar 2017 voor het schooljaar 2019-2020 op datum 31 januari 2019.
Er moeten nog enkele scholen ingevuld worden.

Het overzicht van vrije plaatsen is een momentopname.
0 vrije plaatsen betekent dat er nu geen plaatsen vrij zijn.
Dat kan veranderen.

In de loop van het schooljaar komen er in verschillende scholen plaatsen vrij.
Omdat kinderen verhuizen bijvoorbeeld.
Of omdat ze van school veranderen.
Deze vrijgekomen plaatsen gaan naar kinderen op de wachtlijst.
Om op deze wachtlijst te komen, moet je je kind aanmelden.

Geboortejaar 2017: in 1 oogopslag in deze tabel.
Voor een volledig overzicht van alle geboortejaren en leerjaren in elke school: klik op de schoolnaam

Naam van de school indicator niet-indicator capaciteit
GO! basisschool Drie Hofsteden Kortrijk  15  29  44 
Freinetschool Baaistraat Kortrijk     7  13 20 
GO! basisschool Het Open Groene Marke  11  19  30 
GO! basisschool De Dobbelsteen Heule  11  19 30 
Vrije Basisschool Damiaanschool   8   16  24 
Vrije Basisschool - Sint-Theresia - Beekstraat  6  12  18 
Vrije Basisschool - Sint-Theresia - Oudenaardsesteenweg  8  16  24 
Vrije Basisschool - Sint-Theresia - Steenbakkersstraat  8  16  24 
Vrije Basisschool Sint Amand Zuid - Krysantenlaan x x x
Vrije Basisschool Sint Amand Zuid - Wielewaallaan  7 14   21
Vrije Basisschool Sint Amand Noord  7 13 20
Vrije Basisschool - 't Fort  17   31  48 
Vrije Basisschool - Sint-Jozefinstituut  14   26  40 
Vrije Basisschool - O.L.V. van Vlaanderen  17  31 48 
Vrije Basisschool Kinderland  23   43  66 
Vrije Basisschool Sint-Paulus   17  31 48
Vrije Basisschool Sint Amand Pius X  12  23 35
Vrije Basisschool Marke - Kloosterstraat   8    16  24 
Vrije Basisschool Marke - Kleuterbos   8    16  24 
Vrije Basisschool - Rodenburg  8  16 24 
Vrije Basisschool Aalbeke Lauwsestraat  15   27  42 
Vrije Basisschool Aalbeke Sterrebergstraat   9   16  25 
Vrije Basisschool Bellegem  18  34 52 
Gemeentelijke Basisschool - Halenplein   17   31 48
Gemeentelijke Basisschool - Kooigemplaats   8   16  24 
Vrije Kleuterschool-Sint-Vincentius Bissegem   21    39  60
Vrije Lagere School Bissegem x x x
Vrije Lagere School Spes Nostra x x x
Vrije Basisschool De Watermolen Heule  16   30  46
Vrije Kleuterschool - Spes Nostra - Ivo Van Steenkistestraat  6   10  16 
Vrije Kleuterschool - Spes Nostra - Kortrijksestraat   6 10 16 
Vrije Kleuterschool - Spes Nostra - Steenstraat  23  43 66 
Vrije Basisschool - School met de Bijbel "de Ark"  7 13 20
Vrije Basisschool St- Theresia - Rollegem  15  27  42 
Vrije Basisschool - De Levensboom - Marke   7 12  19 
Vrije Basisschool - Buurtschool V-TEX 0  0  8
GO! basisschool De Kleine Kunstgalerij   6  12 18 
GO! basisschool - Daltonschool Groenheuvel Bellegem  3  5  8